Åpent arbeidsmøte i Fyrtårnprosjektet Tilstandsovervåking

NCE Subsea fyrtårnprosjekt Tilstandsovervåking inviterer til åpent heldags arbeidsmøte torsdag 24.april. Det endelige programmet for møtet er nå klart.

Published: 14 March 2008
I arbeidsmøtet inviterer NCE Subsea deltakerne til å aktivt være med å definere hvilket fokus Ormen Lange (Ill: Hydro)fyrtårnprosjektet skal ha de neste par årene. Hovedformålet med arbeidsmøtet er sådan å enes om hvilke problemstillinger som kan danne grunnlag for videre studier og/eller prosjektforslag.
 
Møtet legges opp med presentasjoner fra operatører og leverandører med deres synspunkter på status og utfordringer/forbedringsmuligheter innen identifiserte hovedfokusområder, etterfulgt av diskusjon rundt dette.
 
Bakgrunn
Fyrtårnprosjektet ønsker at alle partnere og medlemmer i NCE Subsea skal få være med å bestemme hvilke områder prosjektet skal bruke ressursene sine på.
 
Fyrtårnprosjektet har foreløpig definert følgende generelle fokusområder å jobbe videre med:
  • Instrumenteringsfilosofi
  • Tilstandsovervåking av kontrollsystemer med tilhørende utstyr
  • Tilstandsovervåking av statisk prosessutstyr
Dette er utgangspunktet for videre definering av spesifikke problemstillinger å arbeide videre med.
 
Formål
Fyrtårnprosjektet skal være med å skape utviklingssamarbeid med finansiering fra operatører, leverandørindustri, og/eller forsknings- og utdanningsinstitusjoner.
 
Etter arbeidsmøtet vil fyrtårnprosjektet jobbe videre med å etablere prosjekter basert på de problemstillingene som konkluderes å utgjøre de største utfordringene, og hvor videre utvikling sees å ha betydelig potensial. Dette vil i første omgang kunne være mindre studier, og på noe lengre sikt etablering av prosjektforslag i samarbeid med operatører, leverandørindustri og/eller forsknings- og utdanningsinstitusjoner.
 
Fyrtårnprosjektet har satt som mål å etablere minst ett prosjekt med ekstern finansiering i løpet av 2008. Det åpne arbeidsmøtet sees som en viktig del av dette arbeidet.
 
NCE Subsea partnere og medlemmer inviteres til å delta på arbeidsmøtet som gjennomføres i Kalfaret Brygghus 24. april.
 
 
Påmelding til heidi.skalevik@ncesubsea.no innen 18. april
 
Med vennlig hilsen Øystein Bjaanes,
prosjektleder fyrtårnprosjekt Tilstandsovervåking
 
(Foto: Hydro, Orrmen Lange Subsea)