Medlemsmøte i BITRING

NCE Subsea deltar 26. oktober på medlemsmøte i BITRING for å orientere om foreningens hensikt og aktiviteter.

Published: 19 October 2006

HOLD AV 26 OKTOBER 2006

Høsten er over oss og styret i BITRING har arbeidet med å få på plass en del aktiviteter.Førstkommende mandag vil der komme informasjon om videre høstaktiviteter, men vi begynner med invitasjon til møte med NCE SUBSEA 26. november 2006. Møtested og tid HiB kl. 15 00. Vi kommer tilbake med informasjon om nummer på møterom/auditorie så snart dette er bekreftet. Møte er viktig og vi håper flest mulig av dere har annledning til å komme.  AGENDA15 00 - Velkommen  15 10 - 15 40 NCE Subsea - hensikt og medlemsfordeler  15 40 - 16 10 FMC Technologies - Teknologibehov i subsea nå og i fremtiden, hvor går utviklingen. En representant fra en av hovedleverandørene i det internasjonale subsea markedet vil presentere pågående og forventet fremtidig teknologiutvikling innenfor Bitrings interesseområde.

1610 - 1630 Spørsmål til NCE Subsea og FMC Technologies
1630 - 1640 "Behovsundersøkelse innen sonarutdanning" ved Rolf Kahrs Hansen
1640 - 1650 Bitring oppsummering
17 00 Slutt 

Meld dere på til NCE Subsea møtet til Borghild.Strandenes@c2i.net Har du spørsmål, så kontakt meg gjerne på samme mailadresse. Hva er NCE Subsea? For de som ikke er informert om hva NCE Subsea er vedlegger jeg herved følgende informasjon.

Om NCE Subsea

Med bakgrunn i den høye kompetansen som finnes i Hordaland, og med de utviklingstrekk næringen
ser foran seg, er det i Bergensregionen tatt initiativ til å etablere et ekspertsenter for undervannsteknologi.

MÅL: Ekspertsenteret skal utvikle undervannsklyngen i Hordaland og styrke bedriftenes konkurransekraft
nasjonalt og internasjonalt.

Hovedfokuset til Ekspertsenteret vil være på installasjon, drift og vedlikehold av undervannsutstyr,
samt overvåkning av alle aktiviteter som foregår i havet.

Konkret skal Ekspertsenteret fokusere på:
  • Styrking av utdanning og kompetansebygging og dermed forbedre tilgang på kompetent
    arbeidskraft
  •  Bedring av tilgangen på ny kapital
  • Utvikling av nye teknologier, produkter, samarbeidsformer og selskaper
  • Innovative løsninger for ansvarlig bruk av havet
  • Integrere innovasjonen mellom petroleum og øvrige maritime og marine miljøer.

Og dermed bidra til:

  • Økning i omsetning, arbeidsplasser og eksport fra klyngen
  • Økning i oppdrag der bedriftene går sammen om tilbud og kontrakter

Dette vil skje gjennom opplæringstiltak, FoU, bedriftsutvikling, produktutvikling, markedsføring,
internasjonalisering og samhandling/nettverksaktiviteter.