Daglig leder for Ekspertsenter Undervannsteknologi

Trond Olsen (40) er ansatt som Daglig leder for Ekspertsenter Undervannsteknologi (EUT) i Hordaland.

Published: 7 June 2006

Han kommer fra stillingen som Daglig leder i Allons Consulting og har bred erfaring fra offentlige og private foretak. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen og BI. EUT er en forening som ble etablert av bedrifter, kommuner, Hordaland fylkeskommune, og utdannings- og FoU institusjoner som har tilknytning til undervannteknologimiljøet i Hordaland. EUT fikk status om nasjonalt ekspertsenter (NCE) den 27. april 2006.

Undervannsklyngen i Hordaland utgjør i dag 80 bedrifter som har en samlet omsetning på ca. 8 Mrd NOK og ca. 4000 arbeidsplasser. Ekspertsenteret skal utvikle undervannsklyngen i Hordaland, og styrke bedriftenes konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt. En rekke prosjekter er allerede etablert i regi av EUT.

Kurt R. Andreassen
Styreleder EUT