Samarbeidsavtale mellom NCE Subsea og FFU inngått

NCE Subsea og Foreningen for Fjernstyrt Undervannsteknologi (FFU) har inngått en samarbeidsavtale som omfatter temaer som profilering og kompetanseutveksling. Hensikten med avtale en å samordne aktiviteter som er nært beslektede i de to organisasjonene.

Published: 11 April 2008
NCE Subsea har etter etableringen i 2006 gjennomført en rekke aktiviteter som relaterer seg til fjernstyrt undervannsteknologi. Blant annet har de, sammen med partnere, utviklet, finansiert og installert en subsea simulator på Bergen Vitensenter VilVite. Simulatoren er en 3D ROV simulator hvor spilleren opererer en ROV på subsea Ormen Lange installasjon.
 
Samarbeid mellom de forskjellige aktørene som arbeider for å fremme industri, forskning og utdanning vil øke sannsynligheten for suksess, sier daglig leder i NCE Subsea Trond Olsen. Målet er å koordinere aktiviteter og påvirkning slik at vi fremstår samstemte om viktige saker for næringen.
 
NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering av næringsliv, forskning og utdanning. Ekspertsenteret er en del av myndighetenes program "Norwegian Centres of Expertise", som er en spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser i de mest moderne, utviklingskraftige og ambisiøse regionale næringsklyngene i Norge. Programmet støttes av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Ca 60 organisasjoner er partnere og medlemmeri NCE Subsea.
 
FFU er en nasjonalt samlende forening for alle med interesse for fjernstyrt undervannsteknologi. Foreningen ble stiftet i 1987 og har siden starten vært i stadig vekst i takt med utviklingen innen fagområdet og markedet for denne teknologien. Foreningens formål er å arbeide for et livskraftig undervannsteknologi miljø i Norge. Foreningen er et forum for personer, bedrifter og ulike institusjoner som arbeider med fjernstyrt undervannsteknologi. Foreningens hovedaktivitet er å arbeide for å høyne teknologinivået blant medlemmene.

Samarbeidsavtale mellom NCE Subsea og FFU er tilgjengelig for nedlasting på Ekstranett for NCE Subsea Partnere og medlemmer.

(Foto: ROV på Ormen Lange installasjon, illustrasjon fra Oceaneering) 

(Publisert 11.04.2008)