PhD stipendiater for næringslivet

Forskningsrådet utlyser stipendiater for bedrifter med ansatte som ønsker å ta doktorgrad i teknologiske fag. En slik nærings-PhD etableres for å sikre rekrutteringen av forskere til næringslivet.

Published: 18 February 2008
I 2009 starter Forskningsrådet en nærings-PhD for å sikre rekrutteringen av forskere til næringslivet. I dialog med Nærings- og handelsdepartementet og Kunnskapsdepartementet er det besluttet å etablere en prøveordning innenfor rammen av Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) allerede i 2008.
 
Bedrifter kan gjennom ordningen søke om å få dekket 50% av gjeldende stipendsats i tre år for en ansatt som ønsker å ta doktorgrad. Små og mellomstore bedrifter kan i tillegg søke om driftstilskudd til å dekke maks 50% av ekstrakostnader knyttet til stipendiatens arbeid, for eksempel i forbindelse med kostnadskrevende laboratorieforsøk ved universitet, høgskole eller forskningsinstitusjon. Dette må være beskrevet i søknaden.
 
Doktorgradsarbeidet skal være relevant i forhold til bedriftens langsiktige utfordringer. Prøveordningen for nærings-PhD stipend er begrenset tematisk til teknologiske fag og til næringssektorer hvor BIA har et særlig ansvar.
 
Virksomheten:
- er søker og mottaker av midler
- må ha et personell og andre ressurser avsatt til egen FoU
- må ha et forpliktende samarbeid med en gradsgivende institusjon
 
Stipendiaten:
- er enten ansatt i virksomheten ved avtaleinngåelse eller det foreligger dokumentasjon om intensjon om en slik ansettelse
- fordeler sin tid mellom virksomheten og gradsgivende institusjon
- skal ha veileder både fra gradsgivende institusjon og virksomhet
 
Tildeling:
- gies med forbehold om opptak til organisert doktorgradsstudium
- gis for en periode på tre år
Forskningsrådet har tilgjengelig midler til å finansiere 10 kandidater
 
Søknadsfrist: 16. april 2008

Tidligste tillatte prosjektstart: 1. juli 2008
 
 
 
Skrevet av: Heidi Skålevik