BNR Lunsjmøte om Internasjonalisering av olje- og gassindustrien

Bergen Næringsråd Ressursgruppe Olje og Gass inviterer til Lunsjmøte om Internasjonalisering av olje- og gassindustrien og andre viktige næringer. Møtet arrangeres i samarbeid med INTSOK, Innovasjon Norge, Norsk Petroleumsforening, Hordaland Olje og Gass, og NCE Subsea.

Published: 15 February 2008
Møtet gjennomføres fredag 29.februar klokken 11.30 - 13.00 på Radisson SAS Hotel Norge.
Tema for dette lunsjmøtet er tilnærmingen til de fire største vekstøkonomiene, de såkalte BRIK-landene: Brasil, Russland, India og Kina.
 
Det blir en oppdatering om Business Region Bergen (BRB), siste nytt fra INTSOK vedrørende BRIK. ClampOn, som har hatt stor suksess med sin internasjonale satsing forteller om hvilke metoder de har benyttet.
Program:
- B for Brasil og BRB
Hvordan ligger det an med regionens næringsutviklingsselskap Business Region bergen (BRB).
 
- R for Russland
Nansen Human Foudation / Bergen Næringsråd
Kort orientering om kommende kultur- og næringsarrangement med Russland. Oppfølging av Nansen konsertene i 2007.
 
- I for India
Honorær konsul for India i Bergen, Svein Lang forteller om dagens muligheter og utfordringer i India.
 
- K for Kina - Bergen - China Summit
Orientering om årets Bergen - China Summit som arrangeres i Kina 20.-22.april 2008.
 
INTSOK
Orientering om INTSOKs aktiviteter i BRIK-landene, ved leder Guldbrand Wangen INTSOK
 
ClampOn
Administrerende Direktør i ClampOn, Dag Aldal, forteller om sine (etter eget utsagn) enkle suksesskriterier i det internasjonale markedet.
 
 
 
Skrevet av: Bergen Næringsråd