SNF forsker på StatoilHydro-fusjonen

StatoilHydro har inngått en forskningsavtale med IRIS, SNF og Fafo hvor erfaringene med konsernets fusjons- og integrasjonsprosess skal dokumenteres.

Published: 15 February 2008
 
StatoilHydro har valgt International Reseach Institute Stavanger (IRIS), Fafo og Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) ved NHH til å gjennomføre programmet. Forskningsprogrammet skal gå over tre år, fra 2008 til 2010.
 
 
 
 
 
 
Samarbeid på tvers av miljøene
- Vi legger opp til faglig samarbeid på tvers av miljøene og felles ansvar for helheten. Vi er særlig opptatt av hvordan integrasjonen av de to selskapene kan bidra til å utvide StatoilHydros handlingsrom, handlingskapasitet og effektivitet sier forskningssjef Kjersti Melberg ved IRIS.

Prosjektet består av sju temaer: Intensjoner i integrasjonsarbeidet, endringsledelse, involvering av ansatte, identifikasjon og omdømme, ny organisasjon, kompetanseutnytting og helse, sikkerhet og arbeidsmiljø.
 
Utfordrende prosjekt
- Vi vil bruke dette til å skape et felles utgangspunkt for forskningsaktivitet innenfor ulike, men relaterte fagfelt som strategi, organisasjon, ledelse, kompetanseutvikling, styring, omdømmebygging og HMS sier førsteamanuensis Inger Stensaker ved NHH/SNF.

- Med en målsetning om å forstå og analysere integrasjonsprosessen vil vi videreutvikle vår faglige kompetanse på strategiske endringer, fusjoner og oppkjøp og endringsledelse. Det er et spennende prosjekt fordi formen krever at vi skal gi kontinuerlig og konstruktiv tilbakemelding til StatoilHydro mens integrasjonsprosessen pågår, sier Stensaker.

Interesse for arbeidslivet
- Integrasjonsprosessen utvikles og bygger i stor grad på partssamarbeid. Ledelsen og fagforeningene har lagt opp mye av løpet i fellesskap. Foreløpig ser det ut til at samarbeidssystemet i StatoilHydro fornyer og videreutvikler det norske bedriftsdemokratiet. Vi vil kartlegge hvordan dette virker inn på både prosessene og resultatene, og det bør ha interesse for arbeidslivet generelt, sier forsker Eivind Falkum i forskningsstiftelsen Fafo.Forskningsprogrammet er allerede i gang og i løpet av første kvartal skal første fase av fusjonen dokumenteres. Hensikten med programmet er å

* få fram kunnskap om og i selskapet som kan støtte opp under integrasjonsarbeidet
* dokumentere resultater og erfaringer og
* bygge kompetanse for fremtidige endringsprosesser i StatoilHydro

Samtidig får fagmiljøene muligheten til å bygge kompetanse om fusjonsprosesser.

- Gjennom Integrasjonsforskningsprogrammet vil vi få systematisk og uavhengig kunnskap om fusjonen mellom Hydros olje- og gassvirksomhet og Statoil. På grunnlag av dette vil vi eventuelt sette i verk korreksjoner i den pågående prosessen, sier programleder Einar Brandsdal i StatoilHydro.
Foto: Inger Stensaker er prosjektleder for SNF
 
 
 
Skrevet av: NHH internavis