Mann for lange, internasjonale løp

August Kjerland jr er ansatt som forumleder for internasjonalisering i NCE Subsea. Han skal være en pådriver for å påvise muligheter i internasjonale markeder. Velg en proaktiv rolle, da vil bedriften kunne vurdere ulike alternativer, og velge den beste løsningen, oppfordrer eksporteksperten.

Published: 9 January 2007
Tradisjonelt har norske eksportbedrifter gått utenlands etter at de først har opparbeidet en solid markedsandel her hjemme. Slik er det nødvendigvis ikke lenger. Stadig flere forsøker nå å etablere seg utenlands parallelt med satsningen i Norge.
 
- Vær proaktiv 
- Mange internasjonale etableringer har kommet i stand nærmest på grunnlag av tilfeldigheter. Bedriften har gjerne fått en henvendelse om et eksisterende produkt, sett en mulighet og grepet sjansen. Dette trenger ikke nødvendigvis være den beste måten å gå fram på. Om bedriften i stedet inntar en proaktiv rolle, vil den kunne vurdere ulike alternativer, og velge den beste løsningen. Da kan den kanskje oppnå det mangedoble, sier Kjerland.
Tilpassning av produktet til markedet, og til lokale kvalitetskrav vil være viktig i en slik sammenheng. Valg av tidspunkt vil også være kritisk: Å etablere seg i et voksende marked med få aktører er erfaringsmessig langt lettere enn å forsøke å få innpass i et mettet marked. 
 
Langsiktig 
Uansett er det ikke gjort over natten å få gjennomslag i utlandet. For å sikre tilstrekkelig med ressurser til å kunne stå løpet ut, må satsningen være forankret i en langsiktig strategi, med støtte både i ledelse og styre.  
 
- Internasjonaliseringen vil kreve en langsiktig forpliktelse, gjerne over fem til ti år. Satsningen vil kreve mye, både av økonomiske ressurser, men også av organisasjonen som helhet. Å eksportere ut fra styrke er en nødvendighet, sier Kjerland. 
 
Innsalg hjemme 
- Mange vil erfare at det tar tre år eller mer før den første internasjonale kontrakten er klar for undertegning. Da er det viktig å huske på at regelen om at ting tar tid gjelder i slike situasjoner også. 
- Slike lange løp sliter på organisasjonen. Den interne motstanden øker ettersom tiden går uten kontrakter. Ofte kan det derfor være vel så nødvendig å selge inn prosjektet hjemme, sier Kjerland. 
 
Tung erfaring
Kjerland skal arbeide både mot bedrifter som ønsker å etablere seg i utlandet, og mot bedrifter som allerede har tatt skrittet utenfor landets grenser. Han er ansatt i en 20 prosent stilling. 
August Kjerland jr. er daglig leder i EuroMarketing AS og har mangeårig erfaring fra internasjonal virksomhet. Årene som styremedlem i Maritime Pusnes ga verdifull offshore-bakgrunn og står sentralt på CV-en. Tiden som eksportsjef i Kavli AS teller også tungt. Vervet som medansvarlig for Hordaland Eksportutviklingsprogram i regi av Innovasjon Norge er også viktig ballast for den oppgaven han nå skal ta i ferd med på vegne av medlemmene i NCE Subsea.