Bred, tverrfaglig ekspertise

Nær 400 forskere med bred, tverrfaglig bakgrunn, klar til å kaste seg over subsea-selskapenes mange teknologiske utfordringer. Forskningsselskapet Unifob har meldt seg inn i partnerskapet.

Published: 3 January 2007
- En fantastisk mulighet til å komme i direkte dialog med industrien. Få være med og utvikle nye, bedre og mer effektive løsninger. Industrien definerer utfordringene. Vi blir med på å utforme løsningene, begrunner forskningsdirektør Svein Winther forskningsselskapets valg om å bli partner i NCE Subsea.
 
Hovedaktør
Unifob AS er Universitetet i Bergens hovedaktør for eksternt finansiert forskningsvirksomhet. Forskningsselskapet har ti avdelinger med en faglig spennvidde som dekker hele universitetets virksomhet.  Å synliggjøre denne mangfoldige ekspertisen vil være en sentral oppgave for forskningsselskapets kontaktperson innad i NCE Subsea-samarbeidet.
 
Integrerte operasjoner 
Selv har forskningsdirektøren bakgrunn i naturvitenskapen, med erfaring fra miljøundersøkelser basert på biologi og økologi utført på oppdrag for petroleumsindustrien. Lete-, utvinnings- og produksjonsteknologi, instrumentering, matematisk modellering og kommunikasjon er eksempler på teknologiske forskningsfelt som også har et utstrakt samarbeid med oljeselskapene.  
Mye av teknologien som nå er under utvikling innen såkalte integrerte operasjoner, har sin bakgrunn nettopp i disse miljøene. I
 
kke bare naturvitenskap 
Winther ønsker å utvide samarbeidet. Unifob utfører for eksempel offshore-prosjekter både innen arbeidslivsforskning, arbeidsmedisin og HMS. Områder som vil være relevante i partnerskapet. 
- Unifobs intensjon er å formidle kontakt både mot de store, tunge forskningsmiljøene, og mot enkeltforskere som sitter på unik spisskompetanse, sier forskningsdirektøren. 
 
Møteplasser
Å etablere møteplasser der forskerne best mulig skal få lov til å profilere seg og kunnskapen sin blir hovedoppgaven til Unifobs kontaktperson i undervannsmiljøet framover.