Udekket kunnskapsbehov

Fornøyde tilbakemeldinger fra deltakerne på høstens subsea-kurs dokumenterer et udekket opplæringsbehov innen undervannsteknologi. NCE Subsea vurderer muligheten for tilsvarende kurs til våren.

Published: 20 December 2006
Målgruppen for det 5-dagers innføringskurset i undervannsteknologi var ingeniører og sivilingeniører. Kurset ble arrangert av Høgskolen i Bergen i samarbeid med NTNU, Gode Sirklar og NCE Subsea.
 Den faglige forankringen i tunge opplæringsinstitusjoner som NTNU medfører at fullført kurs kvalifiserer til studiepoeng i det offentlige utdanningssystemet.
 
Frivillig eksamen
- Evalueringen viser at de 16 deltakerne var godt fornøyde med den tekniske gjennomføringen. Samtidig bekreftet den et underliggende behov for denne typen opplæring, sier Marianne Kramer, ansvarlig for eksternfinansiert virksomhet ved HiB.
 
Ni av deltakerne valgte å avslutte kurset med en frivillig, skriftlig eksamen. Sensuren imøtesees i spenning.
 
Flere av dem som valgte å stå over eksamen har allerede signalisert at de gjerne avlegger den skriftlige prøven ved en senere korsvei, ifølge Kramer.
 
Kursansvar
- NCE Subsea har allerede fått flere forespørsler om når nest kurs arrangeres, sier Trond Olsen, daglig leder ved det nasjonale ekspertsenteret. Vi er nå i dialog med NTNU om hvordan vi kan videreutvikle innføringskurset til en hel kursrekke. NCE Subsea vil i fremtiden kunne påta seg ansvaret for å arrangere flere kurs av denne typen, avslutter Olsen.