Fokuserer på den menneskelige faktoren

Risikoanalyser og risikostyring er hovedfokus for Scandpower Risk Management, nytt medlem i NCE Subsea. Offshorerettede aktiviteter står for over 80 prosent av den årlige omsetningen på rundt 200 millioner kroner.

Published: 19 December 2006
- Subsea er et betydelig satsningsområde for Scandpower. Foreløpig står det for anslagsvis 15 ? 20 prosent av offshore-inntektene. Mange arbeidsoppgaver og mye utstyr innen vårt arbeidsfelt er på vei ned på havbunnen. Store oppdragsgivere som Statoil, Hydro, FMC Kongsberg og andre operatør- og leverandørbedrifter satser allerede tungt på havbunnsinstallasjoner. Dette er noe av bakgrunnen for at vi ser oss selv som aktive aktører innen Subsea, sier Oddvar Hjellum, leder for selskapets olje- & gass- virksomhet i Stavanger, Bergen og Trondheim.
 
3. generasjon
Før var risikoanalyse et fag for ingeniører som fokuserte på 100-årsbølgen, ståltykkelse, sprekker og rust. 3. generasjons risikoanalytikere og sikkerhetsrådgivere arbeider i tverrfaglige grupper bestående av biologer, organisasjonseksperter, yrkeshygienikere, økonomer og psykologer. Ingeniørene utgjør imidlertid fortsatt ryggraden i virksomheten.
 
Den menneskelige faktoren
- For å kunne forklare ulykker som for eksempel Alexander Kielland, eller Piper Alpha, er vi nødt til å granske hele hendelsesforløpet, trinn for trinn. Da må vi inkludere ekspertise fra psykologer og samfunnsvitere for å kunne studere den menneskelige og organisatoriske faktoren i press-situasjoner. Når krise truer blir organisasjonens funksjonsgrad og evne til samhandling, sammen med de ansattes evne til å gjøre de riktige tingene, like viktig som ståltykkelsen og rustangrepene på stagene, sier Hjellum.
 
Komplekse datamodeller
Dagens analyser krever  komplekse, databaserte regnemodeller, men først og fremst; - høy kompetanse og dyktige medarbeidere. 80 prosent av våre nærmere 180 medarbeidere har utdanning på master-nivå, ti prosent har doktorgrad, og de resterende har bachelor eller lignende.
 
Global virksomhet
Scandpower ble opprettet av de største norske industribedriftene for ca 35 år siden, den gang Norge hadde planer om utbygging av kjernekraft. Selskapet har fortsatt sitt hovedkontor på Kjeller, like utenfor Oslo.
 
Foruten fire kontorer i Norge, har Scandpower i dag kontorer i Sverige, Dubai, Houston og Beijing.