Har du en idé?

Vi disponerer midler som våre partnere og medlemmer kan søke til utvikling av konkrete prosjektideer.

Published: 1 March 2010
NCE Subsea skal bidra til innovasjon og internasjonalisering i subseaklyngen i Hordaland. Ett av våre virkemidler er finansiell og faglig støtte til etablering av utviklingsprosjekter.
 
Den finansielle støtten skal bidra til å utløse og forsterke utviklingsaktiviteter blant bedrifter i klyngen. Faglig bistand kan være tilbud om kontaktnettverk og kompetanse om prosjektutvikling.
 
Du kan søke midler til:
  • Teknologiutviklingsprosjekter
  • Tiltak for å fremme produkt- og/eller leveransesamarbeid
  • Tiltak for å internasjonalisere små og mellomstore bedrifter (SMB)
  • Utviklingsprosjekter i samarbeid med internasjonale partnere
  • Kompetansehevende prosjekter
Vi oppfordrer særlig til etablering av felles prosjekter mellom aktører i klyngen, og spesielt prosjekter knyttet til teknologiutvikling og internasjonalisering.
 
På våre nettsider finner du mer informasjon om Midler til prosjektutvikling i NCE Subsea. Inkludert informasjon om:
  • Hvem kan søke midler?
  • Hvilke prosjekter støtter vi ikke?
  • Faglig støtte
  • Søknadsprosess
  • Prosjektprosess
Ta gjerne kontakt med oss om du trenger mer informasjon. Gå til informasjon om kontaktpersoner i NCE Subsea.
 
Betydelig ekstern finansiering
I 2009 behandlet NCE Subsea rundt 25 søknader. Prosjektene som fikk innvilget støtte ble tildelt 25,000 – 200,000 kroner. Høsten 2008 innvilget vi støtte på totalt 1,1 millioner kroner.
 
Blant søknadene som har mottatt støtte har flere ført frem til IFU-søknad hos Innovasjon Norge og søknad om midler hos Norges Forskningsråd. Så langt har søknader støttet av NCE Subsea utløst midler til hovedprosjekter med en total verdi over 470 millioner kroner. I tillegg er det levert søknader med en total verdi over 260 millioner kroner dersom disse blir innvilget.
 
Innovativ prosjektutvikling
Vi jobber også med å etablere et kurs/arbeidsseminar innen prosjektutvikling. Dette er en fin anledning for mange bedrifter til å bli bedre på prosjektutvikling og prosjektetablering. Les mer om kurset Innovativ prosjektutvikling