Nytt undervannsstudium i medvind

Det nye studiet i undervannsteknologi ved Høgskolen i Bergen er et av de mest populære ingeniørstudiene ved høgskolen denne våren. Av totalt 252 søkere til subsea-utdanningen var det hele 71 som hadde dette studiet som sitt førstevalg.

Published: 2 May 2007
Den nye bachelor-utdanningen innen drift og vedlikehold av subsea-installasjoner er den eneste i sitt slag i Norge. Ved første gangs utlysning meldte det seg 1,8 primærsøkere til hver av de 40 studieplassene. Dette er høyere enn gjennomsnittet for ingeniørstudiene ved høyskolen, som i år har 1,5 søkere til hver studieplass, opplyser dekan Ole-Gunnar Søgnen ved HiB.
 
- Dette er svært god søkning til et nytt studium. Selv om vi foreløpig ikke kjenner karakterene til søkerne, er vi sikre på at vi vil få svært kvalifiserte studenter, sier Søgnen.
 
- Ingen overraskelse
- Det høye søkertallet kommer ikke overraskende. Industriens behov for kvalifisert arbeidskraft for å løse pågående og fremtidige oppdrag tilsier at disse studentene vil bli svært ettertraktet, sier daglig leder Trond Olsen i NCE Subsea.
 
Regional utdanning
- Det er gledelig å se at det er så mange søkere til studiet til tross for at undervisningen skal foregå på Straume og ikke i Bergen sentrum. Vi skal bidra til at studentene vil trives her hos oss, sier ordfører Jan Utkilen i vertskommunen Fjell.
 
Industrielt initiativ
Det nye studiet ved Høgskolen i Bergen er resultatet av et regionalt industrielt initiativ. Hordalands sterke posisjon innen internasjonal subsea-virksomhet nødvendiggjør tiltak som kan styrke rekrutteringen til fagområdet.
Som et resultat av det industrielle initiativet vil studentene få den praktiske delen av utdanningen sin ute hos industribedriftene i regionen.
 
Privat finansiering
Driften det første studieåret finansieres som et spleiselag mellom Sparebank 1 SR-Bank, Ability Group ASA og Fjell kommune. Fra høsten 2008 er intensjonen at studiet skal være finansiert over Statsbudsjettet.
 
Skrevet av: liv strømme