Mye å vinne på bedre markedstilpassing

Til tross for at flere av de store teknologileverandørene har valgt å plassere sine internasjonale avdelinger for drift og vedlikehold av subsea-installasjoner i Hordaland, gjøres under fem prosent av innkjøpene av maskineringstjenester hos lokale verksteder.

Published: 7 May 2007
Kundedelen av maskineringsundersøkelsen til NCE Subsea er lite lystelig lesning for maskineringsbedriftene i Hordaland. Her framgår det at flertallet av de store teknologileverandørene med base i fylket foretrekker å kjøpe maskineringstjenester hos konkurrenter andre steder i Norge.
 
Fire av de største innkjøpsorganisasjonene kjøper maskineringstjenester for totalt ca. 150 millioner kroner årlig, viser undersøkelsen. Tre av selskapene foretar mindre enn fem prosent av innkjøpene hos lokale verksteder.
 
- Ingen overraskelse
- Ikke akkurat noen stor overraskelse. Undersøkelsen bekrefter et forhold vi har hatt mistanke om lenge, sier Håkon Vaage, leder for maskineringsgruppa i NCE Subsea.
 
Handlingsplan
Resultatene fra undersøkelsen vil danne grunnlag for utarbeidelsen av en handlingsplan som kan bidra til å styrke de lokale verkstedenes konkurranseevne, nasjonalt og internasjonalt.
 
- Samtlige innkjøpsbedrifter sier de er positiv til å skifte til lokale leverandører, gitt at vi kan tilby konkurransedyktige betingelser og kapasitet. Undersøkelsen gir i så måte flere interessante innspill til hvordan vi kan gå fram for styrke vår posisjon hos de lokale innkjøpsorganisasjonene, fortsetter Vaage.
 
Noe av forklaringen ligger trolig i holdningene til den lokale verkstedledelsen. De tror det er så mye arbeid å kvalifisere seg hos de store leverandørene at de rett og slett lar være å forsøke. De har jo uansett flust av oppdrag i dagens marked, antyder han.
 
Ny produksjon
Markedet domineres av ny produksjon av mindre deler med en diameter på inntil 400 millimeter. Reparasjonsoppdragene utgjør minimale budsjettposter, ifølge undersøkelsen.
 
Resultatet forbauser Vaage: - Jeg ville trodd at teknologibedrifter med fokus på drift og vedlikehold ville hatt større fokus på reparasjons-maskinering. Kan forklaringen være at reparasjonsoppdragene ofte består av flere andre typer arbeidsoppgaver i tillegg til maskinering, slik at de faller utenfor i denne rapporteringen?
 
Spotmarked ? faste kontrakter
Ordremengden fordeler seg omtrent likt mellom kjøp i spotmarkedet og på faste kontrakter, ifølge undersøkelsen. De faste kontraktene har en varighet på 1 ? 2 år eller lenger.
 
Leverandørdelen gjenstår
Maskineringsundersøkelsen er todelt, med en kunde- og en leverandørdel. Kundedelen ble gjennomført i februar/mars. Leverandørdelen sendes ut i nærmeste fremtid. - Det er viktig at samtlige verksteder svarer på undersøkelsen, slik at handlingsplanen vi nå skal til å utarbeide kan bli så treffsikker som mulig, oppfordrer lederen for maskineringsgruppa.
 
Skrevet av: liv strømme