Partnerskapsprogram norsk - russisk olje- og gassindustri

INTSOK inviterer små og mellomstore leverandørbedrifter innen olje- og gass i til å delta i et partnerskapsprogram mot russiske bedrifter. Bedrifter fra Hordaland, Rogaland og Nordland er spesielt aktuelle som deltakere.

Published: 20 June 2007
Mange mener at nordområdene om få år vil være Europas viktigste petromeums-region. Inntil 25 prosent av verdens uoppdagede resurser antas å ligge i dette området. Norske bedrifter med fotfeste i Russland vil kunne være med på å drive denne utviklingen.
 
Norske bedrifter med interesse og ambisjoner om å etablere seg i Russland får her en gyllen sjanse til å få rådgivningshjelp i prosessen.
 
 
 
Skrevet av: liv strømme