Alltid ett trekk foran

Sjakkspiller og bleieskiftarbeider. De uoffisielle sidene ved StatoilHydros kommende subsea-direktør Atle Rettedal (38) vil neppe bli spesielt framtredende i media. Teknologileverandører som ønsker å forutsi hvilke strategiske trekk han planlegger, bør likevel ta dem med i analysen.

Published: 1 August 2007
Formelt begynner ikke siddisen Atle Rettedal i jobben som subsea-direktør i det fusjonerte StatoilHydro før 1. oktober. I praksis brettet han opp ermene og gjøv løs på oppgavene allerede høsten 2004 da han ble ansatt som direktør for subsea i Statoil.
 
Da Rettedal tok til i sin nåværende stilling hadde Statoil akkurat samlet alle sine undervannsaktiviteter i én organisatorisk enhet. I praksis er det han som har hatt ansvaret for gjennomføringen av omorganiseringen. Samlingen av operativ drift, prosjekt og teknologisk utvikling under en paraply viste seg å gi meget gode resultater. I det fusjonerte selskapet skal han gjenta den samme oppgaven, bare i større målestokk.
 
Intern samling
Den viktigste oppgaven i nærmeste framtid vil trolig være den han må gjennomføre internt. Å integrere undervannsenhetene i de to oljeselskapene til en sterkest mulig organisasjon:
 
- Vi må kunne få til veldig mye. Både Statoil og Hydro er veldig anerkjent internasjonalt for det de har fått til subsea, sier han med forventning.
 
Strategien til StatoilHydro går ut på å intensivere den internasjonale innsatsen i en tid der en tiltakende nasjonalisering av de globale petroleumsforekomstene skjerper konkurransen om stadig færre frie, gjenværende ressurser. Siste opptelling antyder at kun 15 prosent av verdens petroleumsforekomster er tilgjengelig for oljeselskap med internasjonale ambisjoner.
 
- StatoilHydro har en positiv profil og blir oppfattet som en attraktiv partner på teknologisiden. Erfaringen fra Nordsjøen har gitt oss et konkurransefortrinn offshore/subsea som de færreste internasjonale selskap kan vise maken til. Nå må vi bli enda bedre til å utnytte vår sterke kompetanse.
 
Effektivisering
Teknologikunnskapene har Atle Rettedal fra sivilingeniørstudiet ved NTNU (Maskin 1992). Han har også en siviløkonomutdannelse fra Norges Handelshøyskole i Bergen.
 
De siste årene har han og hans medarbeidere hatt en finger med i kvalifiseringen og realiseringen av alle de store utbyggingsprosjektene på havbunnen ? eksempelvis Tordis, Åsgard og Snøhvit.
 
Noe handlingsprogram for utviklingen innen undervannsteknologi i StatoilHydro kan Rettedal foreløpig ikke å gå ut med. Noen antydninger om hva teknologileverandørene kan forvente, nå som konkurransen mellom de to største oppdragsgiverne på norsk sokkel blir eliminert, får jeg likevel:
 
- Kravet om økt utvinningsgrad er et viktig bakteppe for å forstå hva som skjer. To andre utviklingstrekk må også tas med i vurderingen: Stadig mer tradisjonelt topside utstyr går subsea (pumping, separasjon og kompresjon). Samtidig intensiveres behovet for å utvikle nye og forbedre eksisterende operasjoner knyttet til brønn og reservoar.
 
- Felt utbygd med plattformer har tradisjonelt hatt høyere utvinningsgrad enn undervannsfelt. Ett mål i Statoil har vært å øke utvinningsgraden på subsea felt til 55 prosent. På Tordis vil målet bli nådd når verdens første kommersielle subsea separasjonsanlegg settes i drift, etter planen tidlig i oktober. Det er summen av de mange endringene som nå gjøres som til sammen vil øke utvinningsgraden fra dagens 49 prosent. Tiltak for å minimere nedetiden er en annen prioritert oppgave. Utviklingen av nye og forbedrede intervensjonsverktøy er også viktig, sier Rettedal.
 
- Den kontinuerlige fornyelsen av subsea fartøy bidrar i positiv retning; omleggingen til mer robuste og spesialbygde subseafartøy øker værvinduet for undervannsoperasjoner. Driftsregulariteten økes.
 
Handlekraftig
?Analytisk? og ?handlekraftig? er to stikkord for hvordan Atle Rettedal selv tror kollegaer oppfatter ham. ?Tar ansvar? og ?tar initiativ? er andre ord han mener er beskrivende.
 
- Målet er å få ting til å skje, organisere og finne løsninger, oppsummerer han. Trivsel for medarbeidere er en nøkkelfaktor for suksess. Å gi folk rom og skape forutsetninger for personlig vekst og utvikling er sentralt. Å vise vei og trekke folk med, er andre element i det han oppfatter som god ledelse.
 
Arbeidskarrieren startet som maskiningeniør i Alcatel i Oslo og Halden. Siden 1996 har han gått gradene i Statoil. På CV-en står blant annet to år som plattformsjef på Statfjord C, som er en av verdens største offshoreinstallasjoner. Plattformen kjenner han godt også fra nærmere fire år i ulike mellomlederstillinger.
 
- Håndteringen av de operative oppgavene på Statfjord C var en positiv tilbakemelding. Den viste at jeg klarer å holde roen under press, oppsummerer han.
 
På den andre siden er han nødt til å konstatere:
 
- Jeg blir lett irritert når ting ikke virker.
 
- Men jeg har utviklet meg som leder, fastslår han.
 
De senere årene har han gått fra å være typisk ?management-orientert? i retning av det ledelseslitteraturen kaller ?leadership-orientert?. Vanligvis vil det være slik at desto høyere du kommer i hierarkiet i ett stort selskap, desto mer leadership-orientert bør du være. Som linjeleder på plattform var hovedjobben å få utført konkrete oppgaver på en sikker måte. Oppgaven nå er mer å sette mål og retning, og mindre direkte arbeidsledelse, utdyper han.
 
- Jeg er nok blitt en bedre menneskekjenner gjennom de ulike lederjobbene. Mer tolerant på enkelte områder. Samtidig er jeg blitt mer bestemt og handlekraftig på andre områder. Er også blitt mer selektiv på hvor jeg tar diskusjonene, sier han.
 
Noen diskusjoner er vanskeligere å unngå enn andre. Særlig om morgenen når de minste i familien skal i barnehage. Med tre barn under fire år, samt to i skolealder, kan det tidvis bli noe høylydt i hjemmet til familien Rettedal.
 
Pendlende bleieskiftarbeider
Det fusjonerte Statoil Hydro vil ha et teknologisk tyngdepunkt i Bergen. Som en konsekvens vil også lederen for subsea-virksomheten ha base i Bergen - byen mange innfødte vil hevde er best på bunnen ? det vil si på drift og vedlikehold av undervannsinstallasjoner.
 
På direkte spørsmål om Hordalandsmiljøet kan betrakte valget av Bergen som base for StatoilHydros subsea-virksomhet som en anerkjennelse av hva det har oppnådd, svarer han diplomatisk:
 
- Om det ikke hadde vært et livskraftig subsea-miljø, så hadde nok ikke basen blitt plassert her. Undervannsmiljøet i Bergen har vist seg å ha substans og volum.
 
- Dette er en jobb som jeg har ønsket, og som jeg er glad for å ha fått. Jeg ser fram til å få et nettverk her i byen og bli bedre kjent med lokalt miljø og aktiviteter, fortsetter han. Grunnlaget er allerede på plass, fra den tiden han bodde her under avslutningen av studietiden på NHH.
 
Som leder for 180 ansatte fordelt mellom Bergen, Oslo, Stavanger, Stjørdal og Houston, kommer den nybakte subsea-direktøren til å pendle fra hjembyen Stavanger. Hensynet til familien omfatter også ønske om regulær innsats som bleieskift-arbeider for minstemann på fire måneder.
 
Et helt menenske
Konkurranseinstinktet har alltid vært der. Positive tilbakemeldinger for innsatsen på fotballbanen og som langrennsutøver bidro bare til å forsterke entusiasmen. Fra han var ti til atten år var sjakk et viktig innslag i hverdagen, en interesse som ble selvforsterkende gjennom gode resultat. Deltagelse i verdensmesterskap og på juniorlandslaget inspirerte til konkurransementalitet og utvikling også på det strategiske området.
 
Premier har han høstet i sjakkmiljøet i voksen alder også, men ikke nødvendigvis for innsatsen i hurtigsjakk. Å bli premiert for lengste reisevei, som i Vestgöta Open i 2002 der han reiste 160 mil tur retur, har vært en nyttig bekreftelse på at også innsats teller.
 
Å ha balanse i livet er viktig. For Atle Rettedal er det familien, venner og sport som gir nødvendig avbrekk frå tekniske analyser og logistikk.
 
- Det er viktig å være et helt menneske. Familie og venner gir verdifull balanse i livet når arbeidshverdagen er så travel at du helst skulle ha vært flere steder på en gang, avslutter han.
 
Skrevet av: liv strømme