Vaktskifte

Inger Beate Pettersen (38) har avløst August Kjerland jr. som leder for Forum for Internasjonalisering. SNF-forskeren ivrer etter å diskutere praktiske erfaringer med NCE Subseas medlemmer, slik at hun kan forbedre teoriene sine.

Published: 21 August 2007
- August Kjerland var engasjert for å trekke i gang aktivitetene i Forum for Internasjonalisering det første halvåret. Når vi nå går inn i en mer etablert driftsfase, er det på grunnlag av det arbeidet som har vært gjennomført i forumet under hans ledelse, sier Trond Olsen, daglig leder i NCE Subsea.
 
Ingen skrivebordsforsker
Den nye forumlederen ser fram til å bli kjent med partner- og medlemsbedriftene i NCE Subsea:
 
- Organisasjonen er et mangfold av bedrifter med ulike utgangspunkt og ulike behov, og framstår som veldig spennende. Jeg ser fram til å bli bedre kjent med selskapene, bransjen og dens produkter. Kompetanseutveksling og diskusjoner med medlemsbedriftene og de øvrige kompetanseaktørene er også noe jeg ønsker å bidra til, sier Pettersen.
 
Som forsker er Inger Beate Pettersen interessert i å kople bedriftenes erfaringer i det virkelige liv opp mot teori og forskning. Vekselvirkningen mellom teori og virkelighet er noe begge sider tjener på.
 
- Jeg liker å være ute i felten, og er ingen typisk skrivebordsforsker. Min bakgrunn gjør at jeg kommer til å stille spørsmål om ting som ellers ville blitt tatt for gitt, konstaterer Pettersen, som uten å nøle karakteriserer seg selv som nyfiken, lærelysten og samarbeidsorientert.
 
Klar til start
Inger Beate Pettersen overtar roret idet Forum for Internasjonalisering ligger klar i startgropa til tre store fellesprosjekt på vegne av bransjeforeningen: Branding-prosjektet utføres av Ola Ronæss i Markup Consulting, og CSR-prosjektet ledes av professor Heidi Høivik ved Handelshøyskolen BI. Oppfølgingen av medlemsundersøkelsen om internasjonalisering vil Pettersen ta grep om selv.
 
- Vi kommer til å plukke ut et representativt utvalg på 15 ? 20 selskaper der vi ønsker å utføre dybdeintervju, trolig i løpet av september og oktober. I tillegg vil det organiseres mer intensive fokusgruppe-samlinger med 6-7 bedrifter for CSR og branding. Det blir travelt i høst, også for bedriftene. Men dette er viktige prosjekter med stor nytteverdi for klyngen i mange år framover, og bedriftsinvolvering er en forutsetning for at vi skal lykkes. Vi ønsker på best mulig måte å koordinere de tre prosjektene, slik at vi unngår å belaste de enkelte medlemsbedriftene for mye, sier SNF-forskeren.
 
Som forumleder er hun ansvarlig for at alle prosessene går på skinner. I høst er det første fase av prosjektene som skal gjennomføres. Målet er å komme fram til et godt fundert beslutningsgrunnlag for veien videre, på vegne av fellesskapet i klyngen.
 
Identifisere felles verdier
- Resultatene vi kommer fram til bør kunne skape synergieffekter for hele klyngen. Klarer vi å identifisere verdier som hele klyngen kan stå samlet om, vil det kunne være en viktig drahjelp, særlig for SMB-bedriftene som ennå ikke har engasjert seg internasjonalt, og som mangler egne ressurser til å synliggjøre seg i internasjonal sammenheng, sier Pettersen.
 
Den nyervervede kunnskapen vil bli kommunisert til klyngens medlemmer og partnere etter hvert, blant annet i form av åpne medlemsmøter utover høsten.
 
Internasjonal markedsføring
Den nye forumlederen har doktorgrad i internasjonal markedsføring innen Business-to-Business, og har hatt ulike stillinger ved SNF og NHH med dette som arbeidsområde siden 1999.
 
Sjømatsektoren er det området hun kjenner best ? hittil. Engasjementet for NCE Subsea innebærer at Pettersen må skifte beite, bokstavelig talt, fra laks og kråkeboller til større, menneskeskapte havbunnsinstallasjoner.
 
Frankofil
Som misjonærbarn delvis oppvokst i det fransktalende Kamerun, har Inger Beate Pettersen hatt fransk som hverdagsspråk i mange år. Mye av forskningsarbeidet er utført i Frankrike.
 
- Jeg er frankofil, innrømmer hun, men skynder seg å legge til at hun egentlig føler seg hjemme overalt.
Franske sjømatimportørers håndtering av relasjonelle kontrakter med internasjonale leverandører var tema for doktorgraden. Mulighet for fleksibilitet i kontraktene, i samsvar med endringer i markedsbetingelsene, var det som særlig opptok henne.
 
- Subsea-kontrakter er nok mer formelle, antar Pettersen.
 
Grenseoverskridende bransjekultur
Hun ser også fram til å studere hvilke utfordringer norske subsea-bedrifter møter i fjerne markeder, som i Latin-Amerika og Vest-Afrika. Geografisk og kulturell avstand mellom forretningspartnere skaper ekstra utfordringer. Det kan likevel tenkes at det finnes en grenseoverskridende subsea-bransjekultur, skapt gjennom felles teknologi, organisasjon og marked, og som styrker kommunikasjon og forståelse mellom bedriftene til tross for nasjonale kulturelle forskjeller.
 
- Samspillet mellom nasjonale kulturer og bransjekulturer er ennå et hvitt felt i forskningen, konstaterer SNF-forskeren, utålmodig etter å bli kjent med en av Norges mest dynamiske og innovative bransjer.
 
Skrevet av: liv strømme