Subsea-markedet i Mexico-gulfen - invitasjon

Svanger med planer om salg/etablering i Houston? Gjennom et samarbeid med Innovasjon Norge (IN) og NCE Subsea har du nå anledning til å medvirke til utformingen av en markedsanalyse som kan styrke beslutningsgrunnlaget.

Published: 30 August 2007
Mexico-gulfen peker seg ut som verdens største subsea-marked. Utvinning på større havdyp, i kombinasjon med økende frykt for orkaner, bidrar til at stadig flere olje- og gassinstallasjoner flyttes ned på havbunnen. Omsetningen antas å utgjøre nærmere 7 milliarder dollar bare i år.
 
Markedsstudie
For å kartlegge markedspotensialet, og finne ut på hvilke områder behovet er størst, vil Houston-kontoret til Innovasjon Norge i høst gjennomføre en studie av subsea-markedet i Mexico-gulfen.
 
Subsea-leverandører i Hordalands-området med planer om salg/etablering i Houston inviteres til å delta i utformingen av markedsanalysen. Medvirkningen vil skje kostnadsfritt for bedriftene.
 
10. september inviterer NCE Subsea, i samarbeid med Innovasjon Norge, til planleggingsmøte. Her vil deltakerne kunne komme med konkrete innspill til hvilke spørsmål markedsanalysen skal besvare.
 
Analyserammer
Dette er den foreløpige rammen for analysen:
 
a. Kartlegging av potensiale og pågående subsea-relaterte prosjekt i USA.
 
b. Kartlegging av dagens markedsbehov og trender, med fokus på etablerte og/eller nye teknologier fra norsk ekspertise med potensiale for anvendelse i Mexico-gulfen.
 
c. Utvikle nettverk av sentrale kontakter og forståelse av leverandørkvalifiserings-prosessen.
 
d. Opparbeide kjennskap om lokale regler og reguleringer gjeldende for utenlandske leverandører og/eller kontraktører. e. Utarbeide gjennomarbeidet markedsrapport for distribusjon til potensielle norske klienter.
 
Besøk fra Houston
Svein-Egil Nielsen og Bernardo Cuellar fra INs Houston-kontor vil være tilstede på møtet. Dette vil dermed være en god anledning til å bli nærmere kjent med dem. Møtet vil finne sted på Høgskolen i Bergen, Nygårdsgaten 112, kl. 12.30 ? 14.00.