Teknostriler drar i gang ny subsea-utdanning

Norges første høyskoleutdanning i undervannsteknologi ble offisielt åpnet i dag, til stor glede for 53 studenter, Høgskolen i Begen (HiB) og et 50-talls representanter for lokalt næringsliv og politikk. Uten betydelig støtte fra blant annet SpareBank 1 SR-Bank og AGR Group, ville studiestarten ha blitt utsatt i minst ett år.

Published: 31 August 2007
Med sin ledende posisjon innen drift og vedlikehold av havbunnsinstallasjoner, har subsea-industrien i Hordaland et stort, udekket behov for kvalifiserte fagfolk. Lokalt næringsliv, kommunene på Sotra og HiB har derfor gått sammen om å løse utfordringene. Etableringen av det nye bachelorstudiet i undervannsteknologi er det hittil tyngste løftet i denne satsningen.
 
Framsynt
 
- Sotra-kommunene opplever en voldsom vekst i tallet på teknologiarbeidsplasser. Subsea-teknologi er et område der regionen er helt i front. Framsynte teknostriler oppdaget tidlig at dette kunne bli et interessant satsingsfelt, og i dag ser vi et av resultatene, sa ordfører Jan Utkilen i Fjell kommune i hilsningstalen sin.
 
- Når Sotra har lykkes med teknologisatsningene sine, er det mye takket være den praksisnære teknologiundervisningen, mente Utkilen.
 
Et eksperiment
 
- For Høgskolen i Bergen er dette et eksperiment, sa rektor Eli Bergsvik. Studiet for undervannsteknologi er det første som er lokalisert utenfor campus. Det er også det første studiet der 20 prosent av undervisningen vil foregå ute i bedriftene.
 
Hovedsponsor
 
Hovedsponsor for studiet er Sparebank 1 SR-Bank, som har påtatt seg å dekke driftsutgifter for inntil to millioner kroner første året.
 
- Et veldig godt eksempel på et behovsdrevet utdanningstilbud, sa regiondirektør Erik Throndsen og holdt på å glemme å overlevere den symbolske sjekken.
 
- Å høre en ordfører snakke om å stimulere verdiskapning i industrien er det sjelden jeg opplever, roste konserndirektør Sverre Skogen i AGR Group intitiativet fra vertskommunen. Sotras eneste børsnoterte selskap holder det nye studiet med gratis husleie første året.
 
AGR har intensjoner om fortsatt å støtte utdanningstilbudet, selv om den inngåtte avtalen kun gjelder for ett år. Oljeservice-konsernet har gått inn på denne avtalen med intensjon om å bøte på et stort udekket behov for arbeidskraft, og kommer nok til å benytte anledningen til å "plukke" studenter med særlig interesse for deres fagområder.
 
Ettertraktet arbeidskraft
 
- Dere studenter er heldig, som vet at det er behov for dere ute i yrkeslivet, hilste Trond Olsen, daglig leder i NCE Subsea de ferske studentene.
 
- Når ser vi frem til at regjeringen tar sitt ansvar og bevilger midler til videre drift og opptak av nye studenter fra neste år av, oppfordret Olsen de to tilstedeværende stortingsrepresentantene Per Rune Henriksen og Dag Ole Teigen, begge Hordalandsrepresentanter fra Arbeiderpartiet.