Bli med til Bergen i Oslo

Store aktører i bergensregionen går sammen for å tiltrekke kvalifisert arbeidskraft til bedrifter og offentlige institusjoner. 20. november samles vi i Oslo på rekrutteringsmesse.

Published: 13 September 2007
Prosjektet konsentrerer seg om tiltak som kan gjøre regionen mer attraktiv for elever/studenter, nyutdannede og nasjonal/internasjonal arbeidskraft. En attraktiv og aktiv region vil øke rekrutteringen av kvalifisert arbeidskraft til næringslivet og de offentlige institusjonene i bergensregionen.
 
Et av prosjektene i samarbeidet er å hente arbeidstakere/nyutdannede innenlands. Vi ønsker derfor å gjennomføre en rekrutteringsmesse i Oslo i november der vi har med oss bedrifter som har behov for teknisk/teknologisk arbeidskraft og som har konkrete jobber å tilby.
 
Som en av initiativtakerne til prosjektet oppfordrer NCE Subsea flest mulig av våre medlemmer til å involvere seg i rekrutteringsarbeidet. Vi vet at dette er en svært aktuell problemstilling for våre medlemmer.
 
Ved behov for ytterligere spørsmål og diskusjon, kontakt Alf Slinning, NCE Subsea, tlf: 92 45 23 95
 
I N F O R M A S J O N S M Ø T E mandag 24. september kl. 15.00 hos Bergen Næringsråd i Handelen og Sjøfartens hus i Olav Kyrres gate 11, 3 etasje.
 
Bak tiltaket står Bergen kommune, Bergen Næringsråd, Bergenscenarier 2020, Gode sirklar, Hardangerrådet, Hordaland fylkeskommune, Høgskolen i Bergen, Maritimt Forum Bergensregionen, NAV Hordaland, NCE Subsea, NHO Hordaland, Norges Handelshøyskole,Regionrådet Nordhordland, Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Universitetet i Bergen