Vi kan læra av kvarandre

Subsea-bransjen skrik etter kvalifisert personell på alle nivå, og behovet for oppdatering av tilsette er tilsynelatande umetteleg. Kva typar opplæring har klyngen behov for? Korleis kan vi få dekka behovet? Bedriftsinternekurs, har dei noko å tilby også til andre medlemmar i klyngen?

Published: 12 September 2007
27. september inviterer NCE Subsea til open møte i forum for utdanning og kompetanseheving. Tema for kvelden er ?Vi kan læra av kvarandre?, og tek spesifikt for seg kva som finnes av bedriftsinterne kurs i Falck Nutec og AGR Group.
 
Møtet vil finna stad i undervisningslokala til det nye høgskulestudiet i undervassteknologi på Straume, og vi vil sjølvsagt få ein presentasjon av det nye utdanningstilbodet.
 
Stad: HiB Studiestad, Straume, Smålonane 12 ? 14.
Tid: 27. september, kl. 18.30 ? 20.30
 
Å læra av kvarandre! Interne bedriftskurs med relevans for andre.
1830 Velkommen v. Trond Olsen
1840 Orientering om arbeidet i forum for Utdanning og kompetanse v. Alf Slinning
1855 Hvordan går det ved HiB på Straume? v. Laila L. Lossius
1910 Hva kan Falck Nutec tilby av kompetansegivende kurs? v. Rolf Røssland
1940 Hva AGR kan tilby av kurs, og hvordan de ser for seg å samarbeide med andre i regionen om felles kursbehov. v/ Lillian Bøe Larsen
2000 Diskusjon
2030 Slutt
 
Servering.
 
Påmelding seinast 24. september kl. 13.00