SUT vil til Norge

Tilgang til noen av verdens mest anerkjente undervanns-kurs og kontakt med et globalt nettverk av profesjonelle. 3. oktober kan interesserte i Bergens-regionen møte Society of Underwater Technology for å orientere seg om fordelene med medlemskap og etablering av en lokal avdeling.

Published: 17 September 2007
SUT er en verdensomspennende, multi-disiplinær, lærende medlemsorganisasjon som arbeider for å bringe sammen organisasjoner og individer med felles interesse for undervannsteknologi, oseanografi og offshore engineering.
 
Organisasjonen har stor faglig innflytelse. Den påvirker utviklingen av nye teknikker og verktøy for å utforske og utnytte verdens havområder, blant annet gjennom sine årlige pristildelinger. Du kan finne mer informasjon om SUT på www.sut.org.uk.

Informasjonsmøte

SUT er i dag etablert i London, Aberdeen, Houston, Rio de Janeiro og Perth. Nå er tiden moden for en etablering også i Norge.
 
NCE Subsea er valgt som samarbeidspartner for å få den norske avdelingen opp å stå. 3. oktober inviterer vi subsea- og marinemiljøet i Bergens-området til et møte med ledelsen i SUT. Her vil deltakerne få informasjon om hvilke fordeler etableringen av en norsk avdeling med utgangspunkt i Bergen kan innebære for regionen og for deltakerne.

Kurstilbud
SUT er internasjonalt anerkjent for sin kursvirksomhet, som har en uvanlig stor bredde og holder høyt faglig nivå.
 
Introduksjonskurset Subsea Awareness Course er et av verdens mest populære, blant annet fordi det gjennom samarbeidet med sentrale, globale aktører gir en innføring i siste tilgjengelige teknologi.
 
- Vi ser for oss at det første Subsea Awareness kurset vil kunne holdes i Bergen i løpet av et halvt års tid, sier Ian Gallet. Som leder for organisasjonen ser han fram til endelig å få etablert en norsk avdeling av organisasjonen.
 
- SUT har hittil konsentrert virksomheten til fem avdelinger verden over. Det er en stor anerkjennelse for NCE Subsea at organisasjonen ønsker å ha oss som samarbeidspartner i forbindelse med en etablering i Norge, sier daglig leder Trond Olsen i NCE Subsea.
 
Nettverk i 40 land
Society of Underwater Technology ble stiftet i 1966. Medlemsmassen inkluderer ingeniører, forskere og andre profesjonelle og studenter som arbeider innen undervannsteknologi og hele spekteret av relaterte aktiviteter i mer enn 40 land.
 
Gjennomføringen av lærende kurs og programmer for medlemmer og andre som er interessert i undervannsteknologi står sentralt i organisasjonen.
 
Informasjons- og påmeldingsmøte
Tid: 3. oktober 2007 kl. 14.00 - 16.00
Sted: Vitenteateret, Bergen Vitensenter
 
Enkel servering
 
Påmelding: senest 2. oktober kl. 12.00