Hvor går vi? NCE subsea initierer foresightprosjekt

Oljeprisen er rekordhøy, men hvor lenge vil de gode tidene fortsette? Hvordan kommer oljeindustrien til å utvikle seg de kommende 10 ? 15 årene? Og hva med undervannsteknologien? Vil de små aktørene overleve? Foresightprosjektet NCE Subsea starter i høst tar sikte på å identifisere alternative veivalg for den regionale leverandørindustrien.

Published: 26 September 2007
Framtida er uforutsigbar. Likevel er det fullt mulig å bruke dagens kunnskap til å utkrystallisere alternative scenarier for hvordan den kan komme til å utvikle seg. For at resultatet skal bli mest mulig realistisk, ønsker NCE Subsea å involvere flest mulig partner- og medlemsbedrifter i tenkeprosessen.
 
To hensikter
- Forsight prosjektet skal tjene minst to hensikter: Det skal legge grunnlag for strategiutvikling og ?valg. Dessuten skal det identifisere prosjekter i bedriftene som klyngen kan bidra til å utvikle. Prosjektets suksess vil avhenge av deltakerne og de innspill de kan bringe til torgs. Dette, koblet sammen med profesjonelle fasilitatorer som skal hjelpe oss i arbeidet både under og mellom samlinger, vil gi klyngen resultater å jobbe med både på kort og lang sikt, sier daglig leder Trond Olsen i NCE Subsea.
 
Erfaren aktør
Selskapet NCE Subsea har valgt til å utføre oppdraget er et av Norges mest erfarne innen foresight og scenarieutvikling. Berrefjord & Thomassen har de senere årene gjennomført flere tilsvarende prosjekter på oppdrag for aktører i norsk oljeindustri, blant annet for OLF, Petoro og Gassco.
 
Himmel ? helvete
- Scenarieprosjekter som dette skal skissere alternative utviklingsbaner for bransjen. Utfordringen, med dagens rekordhøye oljepris, er å skissere bilder som gir tilstrekkelig differanse mellom himmel og helvete, sier Berrefjord.
 
Å forutsi eventuelle ?game-changers? - faktorer som kan føre til omfattende endringer i spillereglene - vil være en særlig utfordring.
 
Praktisk gjennomføring
Prosjektet skal pågå fram til neste sommer. Det vil bli lagt opp til fire samlinger i løpet av perioden. Den første blir allerede 8. november. Her håper NCE Subsea og prosjektledelsen at flest mulig av partner- og medlemsbedriftene vil delta.
 
Tidlig nytteverdi
- Våre partnere og medlemmer har en travel hverdag. For at flest mulig skal ha interesse av å delta, vil prosjektet bli lagt opp med tanke på å gi tidlig nytteverdi til deltakerne. Identifikasjon og besvarelse av konkrete problemstillinger som opptar bransjen vil derfor ha høy prioritet underveis.
 
- Allerede under andre samling skal deltakerne kunne få svar på sentrale problemstillinger som blir tatt opp på første samling, sier Olsen.
 
Konsekvenser av fusjonen mellom Statoil og Hydro for den regionale leverandørindustrien kan være et eksempel på et slikt sentralt spørsmål, ifølge Olsen.
 
Skrevet av: heidi skalevik