Bli med på teknologiutviklingen i NCE Subsea

Framtidig teknologiutvikling i regi av NCE Subsea vil være hovedtema når Forum for teknologi og miljø inviterer til åpent forummøte på CCB 15. oktober kl. 12.00-14.30.

Published: 2 October 2007
Møtet er åpent for ansatte hos samtlige medlemmer og partnere i NCE Subsea. Her vil forstudiene knyttet til fyrtårnprosjektene ?tilstandsovervåking? og ? bransjestandard for subsea operasjoner? bli presentert. Det blir også gitt status på andre aktiviteter i forumet, samt en presentasjon av handlingsplan for fyrtårnprosjektet ?integrert miljøovervåking?.
 
Unik sjanse
- En unik sjanse for partner- og medlemsbedrifter. Ikke bare vil de kunne få informasjon om resultater fra forstudiene og pågående prosjekt. De vil samtidig få anledning til å komme med innspill i forhold til det forestående utviklingsarbeidet i fyrtårnprosjektene og veien videre, sier forumleder Jon Oddvar Hellevang.
 
- Når NCE Subsea har et sterkt ønske om å involvere industrien i dette viktige arbeidet, er det fordi vi vet de sitter på erfaring og kunnskap som kan være kritisk for en vellykket gjennomføring, understreker forumlederen.

Tre fyrtårnprosjekt

Organiseringen av NCE Subsea innebærer at de tre fyrtårnprosjektene i Forum for teknologi og miljø vil stå sentralt i forhold til teknologiutviklingsarbeidet i regi av ekspertsenteret det kommende tiåret.
 
Ekspertsenteret har det siste halvåret gjennomført forstudier som skal peke ut retningen for det forestående arbeidet, og det er resultatet av disse arbeidene som nå skal presenteres for klyngen.

Handlingsplan

Integrert miljøovervåking var det første fyrtårnprosjektet som ble startet i regi av Forum for teknologi og miljø. Arbeidet her er derfor kommet noe lenger enn på de to øvrige områdene. Prosjektleder Svein Winther vil legge fram et utkast til handlingsplan for det videre arbeidet på møtet.

Program

12:00-12:15 Introduksjon/ pågående aktiviteter i Forum for teknologi og miljø, v/ Jon O. Hellevang ? CMR
12:15-13:00 Resultater forstudie "bransjestandarder for subsea operasjoner", v/ Majid Anvari ? DnV
13:00-13:45 Resultater forstudie "tilstandsovervåkning", v/ Sarbjyot Haarberg ? Marintek/Sintef.
13:45-14:15 Presentasjon av handlingsplan "integrert miljøovervåkning", v/ Svein Winther ? Unifob
14:15-14:30 Oppsummering, v/ Jon O. Hellevang

Tidspunkt:
Mandag 15. oktober kl. 12.00 ? 14.30
Sted: Kantinen, CCB, Ågotnes,
Påmelding: Seinest 12. oktober kl. 13.00

Einkel servering.