Internasjonalt samarbeid

Society of Underwater Technology (SUT) besøkte Bergen 3. - 4. oktober for å diskutere opprettelsen av en norsk avdeling. De besøkende hadde et tett program de to dagene, med informasjonsmøte, stiftelsesmøte og flere bedriftsbesøk.

Published: 16 October 2007
I forbindelse med besøket inviterte NCE Subsea til åpent informasjonsmøte onsdag 3. oktober, der interesserte kunne få vite mer om SUT og fordelene ved medlemskap i denne organisasjonen.
 
En Norsk avdeling av Society of Underwater Technology skal etableres i Bergen. Dette skal gjennomføres i samarbeid med NCE Subsea. Onsdag kveld møttes partene for å diskutere den videre prosessen.
 
- NCE Subsea skal bidra med ulike støtteaktiviteter i etableringsfasen, sier daglig leder Trond Olsen. NCE Subseas målsetning er å bidra til økt aktivitet i klyngen, og dette samarbeidet med SUT er en del av dette arbeidet.
 
Veien videre
 
Intensjonen er at en lokal avdeling av SUT skal etableres så snart som mulig, forhåpentligvis alt innen jul. En organisasjonskomité/styre er under etablering. Foreløpig består det av Nils Vågen (Framo Engienering), Vidar Fondevik (NUI), Arild Stakkestad (Schlumberger) og Trond Olsen (NCE Subsea).
 
Videre er planen at det første kurset i regi av SUT skal gjennomføres i Bergens-regionen tidlig i 2008. Det populære kurset ?Subsea Awareness Course? har så langt vært arrangert i Aberdeen, Houston, Rio de Janeiro, Perth og Kuala Lumpur.
 
Noe av grunnen til at SUT ønsker å etablere seg i Norge er for å dekke en stadig økende etterspørsel etter denne typen kurs. Michelle Ross i SUT forteller at det normalt er venteliste på inntill ett år for å få delta på introduksjonskurset, og at det stadig er norske deltakere på kurset som gjennomføres i Aberdeen.
 
Lokal tilpassing
 
"Subsea Awareness Course" er et praktisk rettet kurs som gjennomføres i samarbeid med lokale aktører. Torsdag 4. oktober var derfor SUT på flere bedriftsbesøk i Bergens-området for å se på kurs- og verkstedlokaler hos noen mulige samarbeidspartnere.
 
Kursprogrammet er basert på et bestemt format, men det endelige programmet fastsettes i samarbeid med lokale aktører slik at det tilfredsstiller lokale behov.
 
Det ukelange kurset skal flyttes mellom ulike bedrifter, slik at deltakerne får se flere sider av industrien. Hensikten er også at deltakerne skal få muligheten til å faktisk se utstyret de kurses i, noe som ikke har vært en selvfølge i denne bransjen.
 
Du kan lese mer om Society of Underwater Technology på www.sut.org.uk