Åpent møte 15. oktober

Forum for teknologi og miljø inviterte 15. oktober til åpent møte på Ågotnes. Her ble forstudiene knyttet til fyrtårnprosjektene ?tilstandsovervåking? og ?bransjestandarder for subsea operasjoner? presentert. Et utkast til handlingsplan for fyrtårnprosjektet ?integrert miljøovervåkning? ble også lagt frem.

Published: 15 October 2007
Alle presentasjonene fra møtet er nå tilgjengelig på de lukkede medlemssidene, under 'Fora - teknologi og miljø'.
 
'Åpent fora møte Teknologi og Miljø'; ved Jon Oddvar Hellevang, leder av NCE Subsea Forum for Teknologi og Miljø.
- Presentasjon av forstudien 'Conditions Monitoring on Subsea Installations'; Sarbjyot Haarberg, Marintek Sintef.
- Presentasjon av forstudien 'Standards for Subsea Operations'; Majid Anvari og Ketil Melkeraaen, DNV.
- Presentasjon av 'Integrert Miljøovervåking - arbeidet med en handlingsplan'; Svein Winther, Unifob.
 
Forum for teknologi og miljø oppfordrer også NCE Subsea medlemmer og partnere til å komme med innspill til aktiviteter og prosjekter for 2008.