Invitasjon til NCE Subsea møteforum

En av målsettingene med NCE Subsea er å bidra til tettere kobling mellom medlemsbedriftene. Flere av selskapene har etterlyst tiltak for å komme i dialog med de andre aktørene i klyngen. Forum for klyngeutvikling har derfor besluttet å gjennomføre et møteforum, hvor aktørene gis anledning til å komme i dialog.

Published: 16 October 2007
Hensikten med møteforumet er flerdelt. For noen vil det være å informere om sitt eget selskap, for andre å få vite noe om andre selskaper. Målet er å øke samhandlingen mellom bedriftene. Under møteforum kan du derfor presentere hva du har å selge, hva du ønsker å kjøpe og eventuelle prosjektideer for samarbeid med andre bedrifter.
 
Arrangementet er eksklusivt for medlemmer og partnere i NCE Subsea og det er kostnadsfritt for deltakerne. Hvert selskap kan stille med inntil 2 representanter. Sørg for at riktig person får denne informasjonen og melder seg på innen fristen.
 
NCE Subsea tilrettelegger møteplassen, men det er opp til medlemsbedriftene å gripe muligheten som ligger i et møteforum. Jeg oppfordrer derfor alle på det sterkeste til å delta. Jeg mener og tror at dette vil være utbytterikt for alle.
 
 Møteforum arrangeres 1. novemberScandic Hotel Bergen Airport på Kokstad. Møteforum starter kl 11:00 og varer til ca. 15:30.
 
Dere velger hvilke øvrige NCE Subsea medlemmer dere ønsker å ha møte med.
Ved registrering skal du velge for hvem du ønsker møter med. Endelig møteplan koordineres etter påmelding og nærmere avtale. Målsetningen er at hver bedrift skal få minst 3 av sine 6 ønsker oppfylt.
 
Påmeldingsfrist: 18. oktober 2007
Med vennlig hilsen

Trond Olsen
Daglig leder - NCE Subsea