NCE Subsea framsynsprosjekt

NCE Subsea er etter vel ett års drift godt i gang med prosjekter og aktiviteter. Vi har nå behov for å rette blikket oppover og fremover for å finne de langsiktige tiltakene og strategiene. Dette ønsker vi å gjøre sammen med bedrifter og organisasjoner i klyngen.

Published: 25 October 2007
Det er en helt klar målsetting for prosjektet at det skal tjene bedrifter og organisasjoner i klyngen på kort og lang sikt. Dette skal gjøres gjennom identifisering og konkretisering av prosjekter, utvikling av fremtidsbilder/scenarier og utarbeidelse av strategier for å møte morgendagens utfordringer. Deltakerne skal sitte igjen med kunnskap som har reell verdi for egen organisasjon og dens relasjon til klyngen.
 
Prosjektet kjøres i regi av Forum for Klyngeutvikling. Ledergruppen i NCE Subsea er referansegruppe. Som fasilitatorer for prosjektet har vi valgt Berrefjord og Thomassen, som har lang erfaring med tilsvarende prosjekter blant annet innen petroleumsindustrien. I prosjektgjennomføringen vil det bli benyttet scenariebaserte læringsformer.
 
Last ned en mer detaljert prosjektbeskrivelse fra Berrefjord og Thomassen.
 
Prosjektet har oppstart med første samling 8. november klokken 1130 - 1600 ved Clarion Airprort Hotell (Flesland). Prosjektet rommer 3 samlinger til, noe som er beskrevet i dokumentet fra Berrefjord og Thomassen.
 
Vi er overbevist om at fremsynsprosjektet vil ha stor betydning for samhandlingsaktiviteter og utvikling av klyngen og den enkelte organisasjon på kort og lang sikt. Vi oppfordrer derfor partnere og medlemmer på det sterkeste til å delta i prosjektet. For at prosjektet skal få nødvendig forankring og innvirkning på klyngen og i den enkelte organisasjon, er det viktig at selskapene stiller med en representant fra ledelsen, fortrinnsvis daglig leder eller lignende.
Vi ber om påmelding innen fredag 2. november.
 
Velkommen til et spennende og fremtidsrettet prosjekt for klyngen.


           Trond Olsen
           Daglig leder
           NCE Subsea

(Publisert 25.10.2007)