NCE Subsea framsynsprosjekt

Frem mot sommeren 2008 skal NCE Subsea gjennomføre et framsynsprosjekt, der bedriftene i klyngen er invitert til å delta i en dialog om ståsted, fremtidsutsikter og strategisk respons.

Published: 9 November 2007
Målsettingen for prosjektet er at det skal tjene bedrifter og organisasjoner i klyngen på kort og på lang sikt. Sammen skal de finne langsiktige tiltak og strategier for å løse morgendagens utfordringer. 
 
Den første av i alt fire samlinger ble gjennomført torsdag 8. november, med rundt 40 personer fra klyngens bedrifter og organisasjoner til stede. Neste samling gjennomføres 29.november, og de siste to samlingene legges til februar og mars 2008.
 
NCE Subsea er prosjektets oppdragsgiver, og det praktiske arbeidet gjennomføres av Berrefjord og Thomassen AS.
 
Last ned prosjektbeskrivelse fra Berrefjord og Thomassen.
 
(Publisert 09.11.2007)