NCE Subsea møteforum

Torsdag 1. november arrangerte NCE Subsea møteforum for sine medlemsbedrifter. 34 organisasjoner deltok i et organisert opplegg med gjennomføring av korte møter mellom aktørene i klyngen.

Published: 8 November 2007
Hensikten med arrangementet var å skape en arena hvor selskapene kunne komme i kontakt med andre aktører i klyngen. Her kunne de informere om eget selskap, diskutere salg og kjøp av varer og tjenester, samt innlede diskusjon om prosjektideer.
 
Arrangementet var eksklusivt for medlemmer og partnere i NCE Subsea, og det var kostnadsfritt å delta. Dette var et halvdags arrangement som startet med lunsj klokken 11.00, og avsluttet 15.30.
 
Møteplassen var tilrettelagt av NCE Subsea, men det var opp til deltakerne å bestemme hvem de skulle ha møter med. Endelig møteplan var basert på ønsker som kom fra bedriftene ved påmelding.
 
Den umiddelbare tilbakemeldingen fra deltakerne etter arrangementet var svært positiv.
Som en oppfølging til arrangementet gjennomføres i disse dager en spørreundersøkelse blandt medlemsbedriftene. Hensikten med denne er å måle effekten av møteforumet, og videre vurdere om dette er en type arrangement NCE Subsea skal gjennomføre også i fremtiden.
Skrevet av: Heidi Skålevik