Trainee Vest - et regionalt program

Stadig flere bransjer og større konsern har opprettet egne traineeprogram for å knytte til seg nyutdannede toppkandidater. Nå kommer Trainee Vest som et regionalt traineeprogram i Hordaland.

Published: 19 November 2007
Trainee Vest skal baseres på et bredt samarbeid mellom offentlig forvaltning, bransjer og enkeltbedrifter. Dette gir et tilbud til små og store bedrifter innen alle bransjer. 
I traineeprogrammet går aktørene sammen i et nettverk der man forplikter seg til å ansette minimum en trainee per 18 mnd. Trainee Vest har medlemskap på tre år av gangen.
 
Trainee Vest sørger for rekrutteringen og skal sikre perfekt match mellom bedrift og kandidat. I sluttfasen av opptaksprosessen får bedriften velge mellom 3-5 kandidater. Kandidatene skal være nyutdannede med minimum bachelorgrad og inntil 1 års arbeidserfaring.
 
En trainee kan være i en bedrift hele tiden, eller ha opphold i 2-3 ulike bedrifter. Her kan bedrifter fra NCE Subsea gå sammen om en trainee, og gi tilbud om et subsea relatert traineeopplegg.
 
Første rekruttering i Trainee Vest vil skje tidlig 2008, med trainee ut i bedriftene fra august 2008. 
 
Trainee Vest er et samarbeid mellom Karrieresenteret, Bergenscenarier 2020, Bergen Næringsråd, UiB, HiB og NHH.
 
For mer informasjon kontakt: Morten Neteland tlf: 55 54 52 91 eller på morten.neteland@sib.no
Skrevet av: Heidi Skålevik