Dykker dypere

Etter et opphold på over ti år, vil det fra våren av igjen bli gitt opplæring i metningsdykking i Norge. Det meget kostbare utstyret som utdanningen krever, er finansiert av norske myndigheter og flere oljeselskaper.

Published: 4 December 2007
Når det skal utføres arbeidsdykking dypere enn 50 meter, må dykkemetoden være metningsdykking. I tillegg utføres nesten all offshoredykking som metningsdykking, også når den er grunnere enn 50 meter.
 
Metningsdykking vil si at dykkerne oppholder seg på aktuell arbeidsdybde i inntil 21 dager, og forflyttes fra metningsanlegget om bord på dykkefartøyet til daglige arbeidsøkter under vann via en dykkeklokke. Dette er en krevende, men svært sikker form for dykking, som stiller store krav til opplæring, sikkerhet og kostbart utstyr.
 
- Denne formen for dykking er interessant ikke minst med tanke på den sterke satsingen på undervannsteknologi i vår region. Interessen for metningsdykking er stor ? lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og vi bygger nå opp et av de sterkeste kompetansemiljøene i verden innen dette feltet, sier høgskoledirektør Nils Mæhle.
 
Raus gave fra oljeselskapene
Kostnaden ved å gjenoppta denne utdanningen ved Høgskolen i Bergen, er på ikke mindre enn 61,6 millioner kroner. Men takket være sjenerøse gaver fra oljeselskapene StatoilHydro, ExxonMobil og Norske Shell, så vel som rause bevilgninger fra norske myndigheter, vil det fra neste år av igjen bli gitt opplæring i metningsdykking i Norge.
 
- Høgskolen setter stor pris på at oljeselskapene går sammen om å gi oss utstyr til en verdi av 33,6 millioner kroner. Dette er den største gaven Høgskolen i Bergen noen sinne har mottatt fra norsk næringsliv, sier høgskoledirektøren.
 
Kunnskapsdepartementet vil bidra med 22,5 millioner kroner. - Dette er et godt eksempel på tett og godt samarbeid mellom staten og næringslivet, poengterer Mæhle.
 
Behov for flere metningsdykkere
Av oljeselskapene som deltar i spleiselaget, er StatoilHydro den største bidragsyteren. - StatoilHydro vil ha bruk for flere metningsdykkere i årene som kommer, og ser på dette som et viktig bidrag for å sikre god rekruttering. Vi er den største brukeren av denne typen dykketjenester her til lands, og dermed er det naturlig for oss å ta et ansvar for å få denne utdanningen i gang, sier Atle Rettedal. Han er direktør for undervannsteknologi og -operasjon i StatoilHydro.
 
Den nye utdanningen ønskes varmt velkommen også ved NUI AS i Gravdal. NUI driver et mottakssenter med et landbasert anlegg, og er det miljøet i Norge som har høyest kompetanse på metningsdykking. - Men også NUI har behov for ytterligere personell for å opprettholde beredskapen og kompetansen, forklarer adm.dir. Eirik Myrseth ved NUI AS. 
 
 
Skrevet av: Nina Samnøy