NCE Subsea møteforum en suksess

En evaluering gjennomført etter NCE Subsea møteforum 1. november viser at de deltakende bedriftene er svært fornøyd med arrangementet. Åtti prosent av deltakerne svarte på undersøkelsen.

Published: 4 December 2007
Undersøkelsen viser at deltakerne var svært godt fornøyd med hvordan selve forumet ble organisert og de møtene de ble satt opp på. Videre opplevde deltakerne at de både fikk gitt og mottok nyttig informasjon i løpet av møteforumet.
 
Bare 7% av respondentene svarte at de ikke regnet med at det ville komme noen avtale (kjøp, salg, prosjektsamarbeid eller lignende) ut av møtene, mens hele 71% mente at det vil komme 1 eller 2 avtaler ut av deltakelsen. 
 
Deltakerne er åpenbart fornøyd med utbyttet av deltakelsen. Dette fremkommer også i at hele 95% sier de vil delta dersom arrangementet gjennomføres flere ganger. De resterende 5% var usikre, ingen svarte nei til ny deltakelse.
 
35% av deltakerne mener det vil være riktig å gjennomføre NCE Subsea møteforum en gang i året, mens hele 65% mener det bør gjennomføres 2 eller flere ganger i året.
Etter å ha gjennomgått rapporten kommenterer daglig leder Trond Olsen at det er ikke spørsmål om, men hvor ofte vi skal gjennomføre møteforumet. Dette er etterspurt og gir verdi for medlemmene i klyngen. 
 
Merknad: NCE Subsea møteforum er kun åpent for medlemmer og partnere i NCE Subsea.
Medlemmer og partnere i NCE Subsea kan laste ned evalueringsrapporten fra lukket del av web.

Evalueringsrapporten fra Possibility er tilgjengelig på Ekstranett for NCE Subsea Partnere og medlemmer.

(Publisert 04.12.2007)