Internasjonale messer 2008

Messedeltagelse er ifølge Innovasjon Norge den mest effektive inngangen til et nytt marked. Det arrangeres derfor fellesdeltagelse for norske bedrifter ved de viktigste internasjonale fagmessene.

Published: 18 January 2008

Hvert år gjennomfører Innovasjon Norge et tjuetalls deltagelser på internasjonale messer. I 2008 legges det til rette for fellesstand ved en rekke internajonale messer i olje og gass sektoren.

Innovasjon Norge melder om at OTC i Houston er fullbooket allerede, og at man her opererer med ventelister. Av 27 deltagebedrifter til denne messen kommer 8 fra Hordaland.

Mexican Oil Congress and Exhibition gjennomføres 27. - 31. mai i Monterrey, Mexico. Innovasjon Norge vil være tilstede med en Norsk fellesstand på hele 144 kvadratmeter, med rom for utstillere, en felles informasjonsstand, norsk salong og et nettverksområde. Målet med deltagelsen på denne messen er å skape inntrykk av Norge og norske bedrifter som pålitelig og viktig partner i Mexico. Last ned invitasjon til deltakelse på fellesstand fra Innovation Norway Huston.

NEFTEGAZ arrangeres i Moskva juni 2008. Her kan små og mellomstore bedrifter delta, og Innovasjon Norge kan også finne løsninger hvor flere små bedrifter kan gå sammen om en stand. Det er fortsatt plass til flere bedrifter ved denne messen.

Rio Oil and Gas gjennomføres i september. Last ned invitasjon fra Innovasjon Norge.

Abu Dahbi International Exhibition & Conference (ADIPEC) er ifølge Innovasjon Norge den største messen i regionen. Det forventes at sentrale beslutningstagere innen olje og gass vil være tilstede under messedagene. Last ned invitasjon fra Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge bidrar med rådgivning og assistanse i forberedelse og gjennomføring av messene. De tar dessuten hånd om alt detaljarbeid som påmelding, bestilling av tekniske tjenester og innrykk i messekataloger. Innovasjon Norge kan også legge til rette for partnerbesøk, kundeaktiviteter og markedsaktiviteter.

Les mer om Innovasjon Norge, messer og gjennomføringen av slike arrangementer. 

Skrevet av: Heidi Skålevik