Arena Integrerte Operasjoner

I årene som kommer vil det skje store endringer i arbeidet med å drifte olje- og gassfelt. Olje- og gassindustrien må gripe mulighetene ny teknologi og nye samarbeidsformer byr på. Her er fjernstyring og sanntidsbetjening helt sentralt.

Published: 21 January 2008
Integrerte Operasjoner (IO) innebærer at man tar i bruk IKT-løsninger basert på sanntidsdata til å integrere arbeidsprosesser på tvers av fag og mellom organisasjoner. Ved hjelp av e-drift kan operasjoner styres uavhengig av avstand, for eksempel mellom hav og land.
 
Regional verdiskaping

Prosjektet Arena Integrerte Operasjoner er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Forskingsrådet og SIVA. Arena programmets mål er økt verdiskaping i regionale næringsmiljøer. Dette er miljøer med en konsentrasjon av bedrifter innen samme bransje/verdikjede, som sammen kan danne et velutviklet kompetansemiljø.
 
Arena Integrerte Operasjoner skal bidra til å etablere et utviklingsmiljø som gjør næringen verdensledende innen e-driftsløsninger. Hovedmålet er å bidra til økt verdiskaping i petroleumsindustrien, og økt lønnsomhet og konkurransekraft hos aktørene i klyngen gjennom tettere samarbeid, forsterket innovasjonsaktivitet og internasjonalisering.
 
NCE Subsea samarbeid
Trond Olsen, daglig leder i NCE Subsea, sier prosjektet Arena Integrerte Operasjoner nok gir et viktig samlingspunkt for industrien på vestlandet. Fokus på integrerte operasjoner forventes å bidra med betydelige verdier i form av kostnadsreduksjoner og økt utvinning i årene som kommer.
 
NCE Subsea og en rekke av aktørene i nettverket er opptatt av Integrerte Operasjoner. Vi finner det derfor naturlig å samarbeide med Arena IO, samt SFI IO ved Sintef, i årene som kommer.
 
Arena Integrerte Operasjoner inviterer torsdag 29. januar til konferanse med tema ?smarte sanntidsdataløsninger for oljesektore?. Konferansen avholdes kl. 08.30 ? 16.00 i StatoilHydro hovedkontor i Stavanger, Forus Øst. Se invitasjon til konferansen, med program for dagen.
 
Skrevet av: Heidi Skålevik