Nyskapingsparken Inkubator

Nyskapingsparken Inkubator er en nyetablert inkubator som har som formål å være fødselshjelp for nystartede bedrifter fra utdannings- og forskningsmiljøene i Bergen. Både ansatte/forskere og nyutdannede kan søke om opptak.

Published: 23 January 2008
Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøgskole har som mål å utvikle et forpliktende samarbeid for et helhetlig tilbud knyttet til utdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Nyskapingsparken Inkubator er en sammenslåing av Akademikerbedriften, Høgskolen i Bergen Inkubator og Sarsia Inkubatoren.
 
Inkubatoren er lokalisert i samme bygg som Vitensenteret i Bergen. Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen har prosjektledelsen og driftsansvaret for inkubatoren.
 
Hjelp til forretningsutvikling
I Inkubatoren får bedriftene kontorplass med tilhørende infrastruktur til en svært rimelig pris. Inkubatoren skal også være behjelpelig med videreutvikling av deltakerne i form av bistand til utvikling av forretningsplan, gjennomføring/oppfølging av denne, samt tilbud om relevante kurs, rådgivning og veiledning.
 
Inkubatoren skal gi deltakerne tilgang til et nettverk av aktuelle aktører innen bedriftsutvikling som kan bidra positivt til utviklingen av deltaker. Det skal dessuten legges til rette for et positivt sosialt miljø og internlæring mellom deltagere i inkubatoren.
 
Hvem kan søke
Bedrifter som kan søke om opptak deles i to hovedkategorier. Den første kategorien er bedrifter etablert av forskere og ansatte ved utdannings- og forskningsmiljøer i Hordaland. Denne kategorien inkluderer også forskings- og/eller kunnskapsbasert nyskaping fra næringslivet som er koblet opp mot en av utdanningsinstitusjonene i samarbeidet.
 
Den andre kategorien er bedrifter som er etablert av nyutdannede ved utdanningsinstitusjoner i Bergen som inngår i samarbeidet om Nyskapingsparken.
 
Søknadsfrist for første ordinære opptak til Nyskapingsparken Inkubator er 15.februar 2008.
Foto: Nils Olav Mevatne.
Skrevet av: Heidi Skålevik